Hội thảo Khoa học Quốc gia: “ Quán triệt văn kiện Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận Chính trị tại các cơ sở giáo dục Đại học”


11-11-2021
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời hướng tới kỉ niệm 65 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sáng ngày 10/11/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Hội đồng Lý luận TW đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Quán triệt Văn kiện của Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại học”.

Quang cảnh của buổi hội thảo

Tham dự hội thảo, về phía khách mời có GS.TS Nguyễn Quang Thuấn – nguyên Chủ tịch Viện Hàn lân Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận TW; bà Đào Mai Phương - Vụ phó Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Đinh Thanh Xuân – Trưởng khoa Lý luận, Đại học Bách Khoa; TS Đỗ Đức Quân – Trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị khu vực I; TS Phạm Xuân Hoàng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Trần Mai Ước – Chánh văn phòng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và tuyên truyền; Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn….

Về phía trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sự hiện diện của PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hiếu – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, nguyên lãnh đạo Khoa Lí luận Chính trị, cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong Nhà trường.

GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định những vấn đề quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành những kinh nghiệm trong suốt 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 – 2020. Đại hội cũng đã thống nhất phương nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Các Văn kiện của Đại hội XIII đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước trong thời gian tới.

GS Phó Hiệu trưởng hy vọng hội thảo sẽ là diễn đàn để các giảng viên lý luận chính trị ở các trường Đại học, các nhà nghiên cứu lí luận chính trị chia sẻ kinh nghiệm  nghiên cứu, quán triệt quan điểm của Đại hội vào giảng dạy, truyền thụ cho sinh viên các hệ đào tạo trong Nhà trường, đặc biệt sau 2 năm triển khai giảng dạy chương trình, giáo trình mới các môn Lý luận chính trị.

PGS.TS Trần Mai Ước - Chánh văn phòng Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận:" Từ công văn 3056/BGDĐT-GDĐH đến việc quán triệt Văn kiện của Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại cơ sở giáo dục đại học hiện nay"

TS Nguyễn Thị Hào - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trình bày tham luận:" Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo quan điểm của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII"

TS Phạm Xuân Hoàng - Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày tham luận:" Quán triệt phương châm " khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại" vào giảng dạy Lý luận chính trị"

Hội thảo tập trung trao đổi và thảo luận các nội dung chính: (1) Sự cần thiết phải đưa các quan điểm của Đại hội XIII vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam; (2)Hệ thống quan điểm của Đại hội XIII cần quán triệt và vận dụng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị; (3) Phương thức vận dụng các quan điểm của Đại hội XIII vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị; (4) Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy các môn Lý luận chính trị sau hai năm thực hiện chương trình, giáo trình mới; (5) Các kiến nghị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quán triệt và vận dụng quan điểm của Đại hội XIII vào giảng dạy như: sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, các điều kiện vật chất, sự tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên.

Các đại biểu tham dự hội thảo cùng nhau trao đổi và thảo luận tại hội thảo


Nguồn: NEU Người đăng:NEU
11-11-2021

Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
Đăng ký nhận bản tin
Nhập email của bạn vào ô bên dưới để đăng ký nhận bản tin hàng ngày