Chia sẻ
Tùy chọn
Xem
Xem bài viết cuối Chuyển tới bài đâu tiêu chưa đọc
cuaem  
#1 Đã gửi : 10/08/2016 lúc 03:21:48(UTC)
Guest

Danh hiệu: Khách

Gia nhập: 21-03-2016(UTC)
Bài viết: 63

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Doanh nghiệp xã hội được hưởng nhiều ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp xã hội (social enterprise) được định nghĩa tại Điều 10, Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, để trở thành một doanh nghiệp xã hội cần đáp ứng các tiêu chí sau:Theo Điều 4, Nghị định 96/2015/NĐ-CP, việc đăng ký thành lập DN xã hội cũng theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp như Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty Cổ phần... Ngoài ra thì tên của doanh nghiệp cũng được phép có cụm từ "xã hội" trong đó.Tham khảo Biểu mẫu đăng ký tại Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT.

Trong đó mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội phải được đăng ký và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp hoặc trong quá trình hoạt động. 

Cam kết này chỉ được được chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn Cam kết


- Vấn đề xã hội, môi trường đã thay đổi hoặc không còn nữa


- Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết và mức lợi nhuận giữ lại tái đầu tư.


- Trường hợp khác theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Doanh nghiệp xã hội ngoài các quyền & nghĩa vụ của doanh nghiệp thông thường theo quy định của pháp luật còn có thêm những quyền & nghĩa vụ sau:

 Một quyền đặc biệt cho doanh nghiệp xã hội là chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định pháp luật (điểm b Khoản 2 Điều 10 Luật Doanh nghiệp 2014).


Doanh nghiệp xã hội phải duy trì mục tiêu xã hội, môi trường, mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và nội dung khác ghi tại Cam kết trong suốt quá trình hoạt động. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Cam kết và mức lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư, doanh nghiệp phải hoàn lại toàn bộ các ưu đãi, khoản viện trợ, tài trợ dành riêng cho doanh nghiệp xã hội.


Đồng thời, chủ doanh nghiệp, thành viên công ty, cổ đông đã ký tên trong Cam kết và thành viên Hội đồng quản trị công ty đều chịu trách nhiệm liên đới hoàn lại các ưu đãi, tài trợ đã nhận và bồi thường các thiệt hại phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp xã hội vi phạm các trách nhiệm này.

Ngoài ra, Doanh nghiệp xã hội còn có nghĩa vụ báo cáo đánh giá tác động xã hội cho Sở Kế hoạch & Đầu tư hàng năm trong đó bao gồm:

- những khoản ưu đãi, viện trợ, tài trợ đã nhận được;

- các hoạt động doanh nghiệp đã thực hiện trong năm; các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã giải quyết

- các lợi ích và tác động xã hội mà doanh nghiệp đã đạt được bao gồm các số liệu chứng minh


 

Doanh nghiệp có thể tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài hoặc các tài trợ về tài chính, kỹ thuật từ các cá nhân, tổ chức trong nước & nước ngoài có đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Việc tiếp nhận tài trợ phải lập thành văn bản. Trong thời hạn 5 ngày, doanh nghiệp phải thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc UBND tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở chính về việc tiếp nhận tài trợ.

Quan trọng hơn, các khoản tài trợ huy động được không được dùng cho mục đích nào khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký.

 

Tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng - CSIP là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội (DNXH) tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

(Theo Ezlaw)

Sửa bởi người viết 10/08/2016 lúc 03:27:30(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Offline Nguyễn Hoàng Hà  
#2 Đã gửi : 24/08/2016 lúc 03:43:52(UTC)
Nguyễn Hoàng Hà

Danh hiệu: Newbie

Điểm uy tín (NEU Coin):

Gia nhập: 11-05-2016(UTC)
Bài viết: 2

Bài viết rất hay cho các bạn NEU trong quá trình khởi ngiheepj


Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 1,127 giây.

Thông báo

Icon
Error