• Nhập từ khóa cần tìm
  • Tìm kiếm  • Tìm kiếm Hủy bỏ
Đang bán

Phương Pháp Học Tiếng Anh - Sách Bỏ Túi

Giảm giá : 63000,00đ 63000,00đ
Phương Pháp Học Tiếng Anh Cuốn sách tập trung vào những điểm trọng yếu để đạt được một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh vào những điểm chú ý khi rèn luyện kỹ năng như: - Phương pháp học từ - Đọc Tiếng Anh như thế nào cho đúng - Cách rèn luyện kĩ năng nói - Cách rèn luyện kĩ năng đọc hiểu

Description

Phương Pháp Học Tiếng Anh

Cuốn sách tập trung vào những điểm trọng yếu để đạt được một phương pháp học tiếng Anh hiệu quả. Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh vào những điểm chú ý khi rèn luyện kỹ năng như:

- Phương pháp học từ

- Đọc Tiếng Anh như thế nào cho đúng

- Cách rèn luyện kĩ năng nói

- Cách rèn luyện kĩ năng đọc hiểu...

Models

NC 63.000,00 ₫ 63.000,00 ₫