• Nhập từ khóa cần tìm
  • Tìm kiếm  • Tìm kiếm Hủy bỏ
Đang bán

Hỏi - Đáp Về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Giảm giá : From 77000,00đ 52000,00đ
Hỏi - Đáp Về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Cuốn sách tập trung trình bày những nội dung cơ bản của luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện dưới hình thức hỏi đáp, qua đó làm rõ những nội dung mới của luật cũng như các quy định khác về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Description

Hỏi - Đáp Về Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Cuốn sách tập trung trình bày những nội dung cơ bản của luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện dưới hình thức hỏi đáp, qua đó làm rõ những nội dung mới của luật cũng như các quy định khác về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Models

NC 77.000,00 ₫ 52.000,00 ₫

Related Products

Pháp Luật Đại Cương

0,00đ95000,00đ
Đang bán
Chọn mua

Luật Doanh Nghiệp Năm 2014

0,00đ40000,00đ
Đang bán
Chọn mua