• Nhập từ khóa cần tìm
  • Tìm kiếm  • Tìm kiếm Hủy bỏ
Out of Stock

Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam

Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam Quyển sách giới thiệu về mô hình quản lý, kinh nghiệm về quản lý môi trường đô thị Nhật Bản, thông qua những tương đồng về những yếu tố tự nhiên, xã hội… mà áp dụng lên thực tiễn ở Việt Nam. Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Khái quát chung về quản lý môi trường Chương 2: Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản Chương 3: Quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam Chương 4
Out of Stock Return

Description

Quản Lý Môi Trường Đô Thị Nhật Bản Và Khả Năng Ứng Dụng Ở Việt Nam

Quyển sách giới thiệu về mô hình quản lý, kinh nghiệm về quản lý môi trường đô thị Nhật Bản, thông qua những tương đồng về những yếu tố tự nhiên, xã hội… mà áp dụng lên thực tiễn ở Việt Nam.

Cuốn sách gồm 5 chương:

Chương 1: Khái quát chung về quản lý môi trường

Chương 2: Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản

Chương 3: Quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam

Chương 4: Đánh giá những tương đồng và khác biệt giữa đô thị Việt Nam và Nhật Bản ảnh hưởng đến công tác quản lý môi trường ở Việt Nam

Chương 5: Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường đô thị cho Việt Nam từ kinh nghiệm quản lý môi trường đô thị ở Nhật Bản.

 

Models